O projektu

MIKROKLIMATSKO ISTRAŽIVANJE SPILJE SAMOGRAD

Trajanje projekta: 2020.-2022.

Cilj Projekta je prikupiti podatke o mikroklimatskim značajkama spilje Samograd radi kreiranja baze podataka o svojstvima spiljskog okoliša i sa svrhom održivog upravljanja posjećivanjem.

Mjere se sljedeći parametri:

  • temperatura zraka
  • relativna vlažnost zraka
  • temperatura rosišta
  • koncentracija ugljikovog dioksida

Planirano je proširenje mjerenja na temperaturu vode i koncentraciju plina radona.

Mjerenja se obavljaju u dva režima:

  • kontinuirano temperature i relativne vlažnosti zraka memorijskim termohigrografima (T/RH data logerima) Onset Hobo U23 Pro V2 – interval mjerenja 1 sat na jednoj lokaciji na površini i na četiri lokacije u spilji;
  • trenutačna mjerenja temperature zraka, relativne vlažnosti zraka i koncentracije ugljikovog dioksida pri tlu na različitim lokacijama u spilji ručnim uređajem AZ 77535.
Na lokaciji mjerenja u Samogradu.