14. travnja 2024.

Naslovnica

Godine 1997. Hrvatsko prirodoslovno društvo pokrenulo je projekt “E-škola mladih znanstvenika” s ciljem približavanja znanstvene djelatnosti mladim ljudima osobito učenicima i studentima. U izvođenju projekta sudjelovali su aktivni znanstvenici i nastavnici sveučilišta, javnih ustanova i gospodarstva, nastavnici osnovnih i srednjih škola te učenici. Cilj projekta bio je unapređenje nastave prirodoslovlja, pa tako i geografije, prepoznavanje nadarenih učenika i njihovo usmjeravanje u znanost, te školovanje i odgoj mladih znanstvenika. Projekt su vodili prof. dr. sc. Danijel Orešić (1997.-1999.) i prof. dr. sc. Sanja Faivre (2000.-2012.). U periodu između 2000. i 2012.  godine završena su i objavljena na web stranicama 22 mini znanstvena projekta. Projekt E-škola geografije je kasnije djelovao samostalno u okviru Hrvatskog geografskog društva (HGD) te bio više godina financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Od akademske godine 2008./ 2009.  E-škola geografije je izborni kolegij na Geografskom odsjeku PMF-a. Kolegij ima za cilj osposobiti studente, buduće nastavnike za rad s darovitim učenicima, za rad u geografskoj grupi, projektnu nastavu, osposobiti studente za povezivanje sustava visokog školstva i znanosti sa sustavom obrazovanja u srednjim i osnovnim školama. Studente se uči kako planirati i voditi miniprojekte u osnovnim i srednjim školama, kako primijeniti metode i tehnike znanstveno-istraživačkog rada u školi, kako prikupiti, obraditi i interpretirati kvantitativne i kvalitativne geografske informacije te pretraživanju izvora i literature.

Akademske godine 2021./2022. u okviru kolegija E-škola geografije studenti Anton Grošić i Matej Nenadić napravili su nove stranice e-škole. Zahvaljujemo se na pomoći našem informatičaru Mariu Dakiću, te asistentu Marinu Mićunoviću na izradi grafičkog priloga.

Voditeljica kolegija,
Sanja Faivre

Skip to content